Địa chỉ

    Showroom: 106 Tô Hiến Thành, P.15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại

  + 028 668 99 299

  + 0908 081 253

Sàn gỗ số 1